Varför CTA's i portföljen?

När minnet av den senaste (finans-) krisen nu bleknat och med de senaste två årens magra avkastning och relativt höga volatilitet i CTA index kan det vara läge att påminna om varför man faktiskt bör ha CTAs i portföljen:

1. CTAs sänker risken i din portfölj över tid - även om CTAs generellt sett har liknande nivå på risk som aktier (kring 15% årlig volatilitet) så sänks risken i din portfölj tack vare CTAs unika avkastningsprofil. Denna avkastningsprofil kommer från att CTAs placerar brett på världerns alla terminsmarknader (i aktier, räntor, valutor, energi, jordbruksprodukter, metaller) och tjänar pengar där trender uppstår, oavsett sektor och oavsett om det är en stigande eller fallande trend.

2. CTAs har okorrelerad avkastning till aktier - CTAs unika egenskaper leder till en helt okorrelerad avkastning till aktiemarknaden över tid. Korrelation varierar dock med trender på marknaden, dvs är det starka positiva trender på aktier så kommer CTAs ha en lång position, tjäna pengar och därmed ha en positiv korrelation till aktier. Är det negativa trender på aktier så kommer CTAs ha en kort position, tjäna pengar och därmed ha en negativ korrelation. Över tid har som sagt korrelationen mot aktier varit runt noll.

3. CTAs ger dig "kris-alfa" (Crisis Alpha) - den egenskapen CTAs har fått som mest uppmärksamhet för är deras förmåga att tjäna pengar under de stora, uthålliga kriserna på världens aktiemarknader. Hur lyckas CTAs med detta? Kriser skapar trender vilket såklart är bra för CTAs. I vilka sektorer dessa trender uppstår, och var CTAs tjänat pengar har sett olika ut under de olika kriserna, men generellt sett så har tydligt negativa trender på aktiemarknaden också bidragit till s.k. "flight-to-safety", dvs att man flyttar till säkrare tillgångar såsom obligationer och guld och säljer av riskabla tillgångar. CTAs med sin breda sektordiversifiering och sin förmåga att tjäna på såväl stigande som fallande marknader plockar upp och profiterar på dessa trender.

Klicka på länken nedan för att se dessa egenskaper illustrerade i några grafer:

Varför CTA's i portföljen??

 

Viktig Information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i någon av RPMs fonder bör noggrant läsa fondens faktablad, prospekt och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga här på www.rpmfonder.se