RPMs sammanfattning av CTA-året 2016 finns nu tillgänglig

2016 var ett på många sätt extremt år för CTAs. Antingen återfanns CTA i toppen eller i botten av fondlistan - aldrig i mitten. Under detta svängiga år då de flesta CTA-index slutade året ner, så är RPM ändå nöjda med att våra fonder levererade positiv avkastning (+3-5%).

För att läsa mer om vad som drev trender och avkastning 2016 och se RPMs syn på CTA-året 2017, klicka på länken nedan:

RPM Yearly Performance Review 2016