STARK AVKASTNING I RPMs FONDER EFTER BREXIT-OMRÖSTNINGEN

De potentiellt dystra politiska implikationerna av EU-omröstningen i Storbritannien åsidosatta, kan vi konstatera att RPMs CTA-fonder; RPM Evolving CTA Fund samt RPM Galaxy, bägge levererade stark avkastning på midsommarafton (24/6).

Evolving E SEK tjänade 5,87%.

Galaxy SEK tjänade 6,40%.

Vinster tjänades främst i internationella räntekontrakt som Gilts och T-Bonds, i valutor – främst EUR, JPY och GBP – samt i ädelmetaller.

Förluster inträffade i förhållandevis små positioner i aktieindex.

”Det är alldeles för tidigt att avgöra om detta var starten på en ny betydande börsnedgång. Om så skulle visa sig vara fallet, synes RPMs fonder vara väl positionerade för att tillvarata de pristrender på en rad olika marknader som brukar uppstå samtidigt som större börsfall inträffar. Hur det än blir med den saken, är vi glada att kunna ha levererat stark, kompenserande avkastning när världens aktiesparare haft en tuff dag” – säger Mikael Stenbom i en kommentar.

I skrivandes stund, klockan 12.00 den 27e juni, visar indikativa beräkningar att Evolving och Galaxy är upp 2,14% respektive 3,29%. I ljuset av den höga marknadsvolatiliteten kommer dessa indikativa värden med största sannolikhet avvika kraftigt från resultatet vid marknadernas stängning.

Se utskicket här: STARK AVKASTNING I RPMs FONDER EFTER BREXIT-OMRÖSTNINGEN