RPM Evolving CTA Fund utnämnd till europas bästa multi-manager CTA-fond

Den 30 november 2016 erhöll RPM Evolving CTA Fund pris som årets bästa europeiska ”Multi-Manager CTA-fund” av tidskriften CTA Intelligence.

Över juryns utvärderingsperiod 1/7 2015 till 30/6 2016, hade fonden en avkastning på 11,6% att jämföra med de ledande branschindexens 0,7% - 6,7%. Den starkaste avkastningen inträffade i november 2015 samt i januari och juni 2016, då de flesta aktiebörser var negativa.

Se pressmeddelandet nedan för fullständig information:

Pressmeddelande: RPM Evolving CTA utnämnd till årets bästa multi-manager CTA-fond