Blandat resultat för RPM's fonder i September

September var en stökig månad, med blandat resultat för RPMs fonder. Osäkerhet kring centralbankernas aktivitet, blandad statistik från USA, överraskande besked från OPEC och oro kring Deutsche Bank bidrog till en utmanande marknadsmiljö i September. 

RPM Galaxy var svagt upp i September då fondens kortsiktiga CTAs uppvisade stark avkastning.

RPM Evolving CTA Fund var ner då vinsterna från fondens diversifierande CTA-strategier inte fullt ut kompenserade för förluster från trendföljande CTAs. 

Läs månadsrapporterna här:

RPM Evolving CTA Fund Sep 2016

RPM Galaxy Sep 2016