CTAs = Crisis Alpha? Kommentar till senaste dagarnas avkastning...

Hur har CTAs hanterat de senaste dagarnas rörelser på marknaden?

CTAs är ner, ordentligt, med förluster från bla. långa aktiepositioner, långa energipositioner och en kort position i amerikanska obligationer. Nästan alla trender som gav de stora vinsterna i januari har nu vänt hastigt och olustigt.

Varför blir förlusterna så stora?

De flesta CTAs är väldiversifierade och handlar många olika marknader, från aktier, energi, och jordbruksprodukter till valutor, obligationer och räntor. I januari såg vi starka trender i många olika marknader och CTAs anpassade sina positioner därefter (med stora vinster i januari som följd). Detta medförde att vi i början av februari var positionerade för fortsatt stigande aktiemarknader, stigande energipris, stigande amerikanska räntor och en fortsatt försvagad US dollar. Under de senaste dagarna så har alla dessa trender vänt, korrelationen mellan marknader har stigit kraftig och förluster har därmed aggregerats över flera sektorer. Cirka 70% av fondernas positioner har varit förlustbringande de senaste dagarna. De få positioner som erbjudit skydd är långa positioner i europeiska obligationer, lång position i japanska Yen samt till viss del en lång position i guld.

CTAs sägs erbjuda “Crisis Alpha”, dvs ska vara ett skydd när börsen faller. Varför är det inte så denna gång?

CTAs har varit en tillförlitlig källa till Crisis Alpha genom alla aktiekriser sedan 80-talet. Vi tror stenhårt på att det kommer vara så även i framtiden. Viktigt att komma ihåg är att CTAs till största delen är trendföljare, och behöver en trend för att tjäna pengar. Hastiga aktiefall - som det de senaste dagarna - som kommer efter en period av väldigt starka marknader är alltid svårt för CTAs. Om nergången fortsätter en vecka eller två, eller ännu hellre månader så kommer CTAs vända sina positioner och tjäna på aktiefallet och de trender som samtidigt uppstår i andra marknader.

Hur lång tid tar det för CTAs att vända sina positioner?

Detta varierar stort mellan individuella CTAs. I våra portföljer brukar det i snitt ta 2-4 veckor att gå  från en signifikant lång position till en signifikant kort position. Men det varierar som sagt stort. De CTAs som vi har i RPM Evolving CTA Fund är generellt sett snabbare på att vända sina positioner än de mer etablerade CTAs som finns i  RPM Galaxy.

Har vi sett liknande situationer tidigare?

Att marknader vänder hastigt och olustigt händer från tid till tid. Vi hade tex en liknande situation i februari 2007 när marknaden föll kraftigt några dagar efter oro på de Kinesiska börserna. Det fallet hade dock återhämtats inom två månader och utmynnade sedan i den finanskris vi såg under andra halvan 2007 och under 2008. Under finanskrisen hade CTAs väldigt starkt avkastning och bidrog med Crisis Alpha.

Gör ni några förändringar i fonderna?

Då vi till följd av varningssignaler från våra indikatorer* drog ner exponeringen i fonderna redan i slutet av januari så avvaktar vi nu. Som alltid följer vi noggrant marknaderna och positioneringen i våra fonder och är beredda att vidta åtgärder om så krävs.

* Både vårt trendmått - MDI - och vår indikator som visar risken för korrelationsspikar, sk Coordinated Market Sell-off (CoMaSe) var på höga nivåer

 

Viktig information: Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör noggrant läsa fondens faktablad, prospekt och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på RPMs hemsida, www.rpmfonder.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs RPMs månadskommentarer för Jan 2018 här...

Trender på bred front ger CTAs en smakstart till 2018

När investerare frågar oss vad CTAs behöver för att generera bra avkastning så brukar vi citera en text från vår Yearly Review: "CTAs generate profits in trending market environments, i.e. when asset prices move substantially and sustainably in many different markets." Dvs, när flera marknader rör sig mycket och uthålligt. Detta är precis vad som hände i januari.
  
Vårt trendmått, RPM MDI, gjorde en imponerande comeback under månaden och nådde nivåer vi inte sett sedan hösten 2014. Detta då globala aktier fortsatte sitt rally, oljepriset steg till följd av krympande lager och geopolitisk oro, obligationsräntor i främst USA steg efter bättre-än-väntade inflationssiffror och på valutamarknaden så fortsatte den amerikanska dollarn att försvagas.

Dessa trender blir tydliga i graferna nedan; den första är vårt aggregerade MDI-mått (prisdata från 77 terminsmarknader som täcker trender från 5 till 260 dagar) och den andra visar MDI uppdelat på sektor och tidsperiod (20 - 100 dagar).

RPM MDI Jan 31 2018.png

 

MDI per sector.png

Även om trenderna är starka och den globala ekonomin fortsätter sin återhämtningsbana så har vi inför februari minskat risken i fonderna.  Detta då MDI, samt vår ”sell-off”-indikator - CoMaSe - har stigit till "kritiska" nivåer och vi har därför som en försiktighetsåtgärd minskat portföljrisken till under den långsiktiga nivån och skiftat en del av risken från trendstrategier till förmån för diversifierande strategier.

Läs månadsrapporterna för respektive fond nedan:

RPM Evolving CTA Fund - Jan 2018

RPM Galaxy - Jan 2018

Trender på bred front ger CTAs en bra start på 2018

Efter ett mediokert 2017, där den enda egentliga exploaterbara trenden var i aktier, så har 2018 börjat på bästa sätt för de flesta CTAs. Men vad är det då som har ändrats? 

På ett mer övergripande plan så känns det som att marknaden nu har tagit till sig av den bättre-än-förväntade makroekonomiska statistiken som kom från både USA och Europa under hösten. Detta i kombination med att flera analyshus spår en fortsatt växande och stark ekonomi under 2018 gör att världen positionerat sig för tillväxt. Detta har gjort så att nya trender tagit fart.

Förutom en fortsatt stark aktiemarknad så ser vi nu också att olja/energi-priser stiger, metaller (tex. guld och koppar) stiger, amerikanska räntor stiger och den amerikanska dollarn försvagas mot de flesta andra valutor. Då de flesta CTAs är aktiva i alla dessa sektorer så har vinster kommit från flera olika håll, vilket har givit oss en stark uppgång under månaden. 

Bilden nedan visar RPMs egenutvecklade mått på trendstyrka "MDI"*. Detta mått mäter trender från 5 dagar upp till 260 dagar för 77 olika terminsmarknader. Som ni ser får vi gå tillbaka till 2014 för att se den styrka i trenderna som vi nu ser.

RPM MDI Jan 18.png

Delar vi in MDI i sektorer och tidshorisonter (20 -100 dagar) så ser vi breda trender på speciellt de korta tidsperioder, men flera sektorer (tex. aktier och obligationer) visar styrka även på medel-och långsikt. 

* vill ni ha mer information om MDI (Market Divergence Indicator) och våra andra indikatorer så kontakta oss gärna.

* vill ni ha mer information om MDI (Market Divergence Indicator) och våra andra indikatorer så kontakta oss gärna.

Här kan du läsa RPMs årssammanfattning 2017!

Med den fantastiska start vi har haft på 2018, där trender etablerat sig på bred front, tex. i aktier, energi och valutor, så är det lätt att glömma det "trendlösa" året 2017. Men om vi nu ändå blickar tillbaka på förra året och summerar det som påverkade CTAs så sammanfattas det bäst så här:

Aktier på nya rekordnivåer och enda sektor som visade upp en ordentlig trend (och därmed enda lönsamma sektor för CTAs). Extremt låg volatilitet och obestämda rörelser i övriga sektorer drog ner resultatet i stort för CTAs. 

Vill du läsa den långa versionen och vår outlook för 2018 så klicka på länken nedan:

RPM Yearly Performance Review 2017

 

Frågor/kommentarer eller vill du ha mer information om våra fonder? Tveka inte att höra av er!

 

Placera.se uppmärksammar att RPM Galaxy stigit över 10% (13.8%) senaste kvartalet...

RPM Galaxy steg med 13.8% sista kvartalet 2017. Placera.se fortsätter rekommendera fonden som del av deras "försiktiga fondalternativ". Läs mer om detta på länken nedan:

"En av fonderna utmärker sig och det är den trendföljande hedgefonden RPM Galaxy, som har stigit hela 10 procent de senaste tre månaderna......De trendföljande hedgefonderna fungerar som bäst när trenderna är längre än 1–2 månader. Vi ser nu en period med längre och tydligare trend samt lite högre volatilitet, vilket brukar vara en bättre miljö att hitta avkastning i. Historiskt har de levererat avkastning när den som bäst behövs i en portfölj. Vilket de lyckats bra med det senaste halvåret." 

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/12/27/forsiktiga-fondalternativet-kom-tillbaka.html

 

 

Vad har CTAs gemensamt med Dennis Rodman? Ledtråd: En Bra defensiv stärker din offensiv ...

Om man bara tittar på poängsnittet för spelare som har blivit invalda i basketens (NBA) Hall of Fame så ställer sig vissa frågan hur Dennis Rodman kan ha hamnat där. Rodman var en värdelös skytt och inte under någon av hans säsonger hade han ett poängsnitt på över 11 poäng per match, men ändå är han en av historiens bästa basketspelare när man tittar på vad han tillförde de lag han representerade. Artikeln nedan av Christopher Cole från Artemis Capital beskriver på ett bra sätt vad CTAs och andra "long volatility" strategier har gemensamt med Dennis Rodman och varför de behövs i en portfölj:

"Rodman dominated the game without scoring by dramatically improving the statistical efficiency of his teammates via rebounding and defense."

"Rodman tops the list of players with positive team margin of victory differential with him in the lineup vs. without him.......when paired with efficient scorers he amplified team offensive efficiency to a higher level."

"Volatility (CTAs and other long volatility strategies) alters a portfolio, not by making money all the time, but by improving the risk-adjusted efficiency of other assets and creating new opportunities in bear markets."

Dennis Rodman and the Art of Portfolio Optimization

En av USAs största pensionsfonder (CalSTRS) ökar sin allokering till "Risk Mitigation Strategies" med 9 miljarder USD. Men vad är "Risk Mitigation Strategies"?

Nyligen blev det klart att CalSTRS (California State Teachers' Retirement System) med ca 220 miljarder USD i tillgångar ökar sin allokering till "Risk Mitigation Strategies" (RMS) med 9 miljarder USD*. Deras totala allokering till RMS är efter det ca 15 miljarder USD eller ca 7% av deras totala portfölj. Men vad är egentligen "Risk Mitigation Strategies"?

"Risk Mitigation Strategies", "Crisis Risk Offset" eller "Portfolio Insurance Strategies" är olika namn på samma sak, nämligen en portfölj av tillgångar som historiskt har levererat avkastning i de perioder då aktiemarknaden (och därmed väldigt många andra tillgångar) har haft det som svårast. Ett skydd/försäkring för den totala portföljen enkelt uttryckt. Tanken med en allokering till sådana strategier är såklart att begränsa förlusterna i kristider samt att över tid öka sin riskjusterade avkastning. De två huvudkomponenterna i detta portföljskydd är oftast CTAs och obligationer med lång löptid (se tex länken till CalSTRS investeringspolicy nedan, där de har ca 45% i CTAs och 40% obligationer **):

CTAs: historiskt sett så har CTAs (eller Managed Futures som det också kallas) levererat sin bästa avkastning i perioder av stress på aktiemarknaden. Exempel på detta är IT-krisen i början av 2000-talet eller finanskrisen 2007-2008. Detta gör att CTAs ofta utgör grunden i ett portföljskydd.

Obligationer: Obligationer med lång löptid tenderar att öka i värde när det är stökigt på aktiemarknaden och har sett till historiken varit ett bra portföljskydd i kristider.

Men även andra tillgångar såsom Global Macro, Systematic Risk Premia mfl kan till varierande grad ingå.

Vill ni läsa mer om detta finns mängder av information på nätet med en enkel Google-sökning på nått av begreppen ovan. Har ni frågor så är ni härligt välkomna att kontakta oss på RPM.

https://hfm.global/hfmweek/news/calstrs-ploughs-9bn-into-quants-for-crisis-protection/

**https://www.calstrs.com/sites/main/files/file-attachments/r_-_rms_investment_policy.pdf

"CTA rollercoaster ride continues" - HedgeNordic skriver om nordiska CTAs uppgångar i oktober

"Beaten down in September, CTAs made a strong comeback in October as the roller-coaster ride for trend following hedge funds continued..... Nordic CTAs, as tracked by the Nordic Hedge Index (NHX CTA), jumped 4 percent powered by gains from the likes of RPM (RPM Galaxy +13.5% and RPM Evolving +6.8%)..." - Jonathan Furelid på HedgeNordic uppmärksammar nordiska CTAs resa i oktober. Läs hela artikeln nedan:

CTA rollercoaster ride continues

 

"Revansch för utskällda fonder" - Placera.se noterar den starka avkastningen från CTAs i oktober...

Nättidningen Placera (www.placera.se) noterar den starka avkastningen från CTAs under oktober månad och kallar det för "revansch för utskällda fonder". Läs artikeln nedan (och notera att siffrorna för RPMs fonder i artikeln är från den 30/10. Per den 31/10 var RPM Evolving upp 6.7% och RPM Galaxy 13.7%)

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/11/02/revansch-for-utskallda-fonder.html

Förnyade trender gav CTAs ordentlig fart uppåt i oktober. RPM's fonder slutade månaden +6.7% resp +13.7%. Läs mer här

CTAs fick bra utdelning under oktober och RPMs fonder var  upp 6.7% (RPM Evolving) respektive 13.7% (RPM Galaxy). De stora vinsterna kom främst från långa positioner i aktieindex, långa positioner i europeiska obligationer/räntor samt långa positioner i olja/energi. En längre kommentar kommer i RPMs månadsbrev som publiceras senare i veckan.

Månadskommentarer:

RPM Evolving CTA Fund ER

RPM Galaxy E

 

Vad är VIX? Hur kan man tjäna pengar på volatilitet? Varför är det bättre att vara långsiktig? Många frågor diskuterades på RPMs fullsatta seminarum...

RPMs 10e CTA Research Seminar i Stockholm var fullsatt och deltagarna fick höra på en introduktion och förklaring till CTAs avkastning 2017 av RPMs VD Mikael Stenbom, följt av:

Igor Yelnik på ADG (Systematisk makro CTA) som pratade om vikten att vara långsiktig och inte ta förhastade beslut baserat på "brus".

Brett Nelson på Certeza (VIX CTA), som pratade om VIX och hur handel med volatilitet fungerar och hur man kan tjäna pengar på att vara lång/kort VIX.

Den efterföljande paneldiskussionen som ledes av Helen Idenstedt på AP1 handlade bland annat om varför volatiliteten befinner sig på historiskt låga nivåer, hur man hanterar osäkerhet, fördelar/nackdelar med aktiv/passiv förvaltning och hur den lättillgängliga informationen och investerares beteenden kan fördjupa nästa (aktie)kris.

Vill ni ha mer information från seminariet eller har andra frågor, kontakta Anders Löwbeer, Head of Investor Relations, anders.lowbeer@rpm.se, 08-440 69 48

Pic4.jpg

RPM Educational #5 Kan CTAs tjäna pengar när räntorna stiger?

På senaste tiden har frågan om CTAs positionering i obligationer och räntor kommit på tal allt oftare. Kan CTAs tjäna pengar när räntorna stiger? Då världen har skådat fallande räntor i över 30 år så är frågan inte helt enkel att besvara, men i denna RPM Educational gör vi ett försök. Baserat på positionsdata från Maj 2000 fram till idag definierar vi fyra olika marknadsregimer och visar att CTAs förmåga att reagera och anpassa sig till nya miljöer gör att de har levererat positiv avkastning i alla dessa marknadsregimer. Läs mer på länken nedan.

 

CTAs - A Story of Long Bonds?

Har ni frågor eller funderingar kring CTAs i allmänhet eller RPM hör av er!

 

 

 

Dags för det 10e RPM CTA Research Seminar

Den 17e oktober är det åter dags för RPM CTA Research Seminar på hotell Anglais i Stockholm. Denna gång är det fokus på det RPM kallar "diversifierande CTAs", dvs.icke-trendföljande, och vi kommer få lyssna på ADG, en systematisk makro förvaltare från London samt Certeza, en volatilitetsförvaltare från USA. Efter presentationerna kommer det vara en paneldiskussion med RPM, ADG och Certeza som leds av Helen Idenstedt på AP1. För fullständig agenda se sida 2 på inbjudan nedan. 

RPM CTA Research Seminar October 2017

September - svår månad för CTAs

Kraftig vändning mitt i månaden slår mot trendföljande CTAs

September började bra för CTAs då trenderna från föregående månader fortsatte med fallande obligationsräntor, svagare USD samt stigande bas-och ädelmetaller. Under andra halvan av månaden gjorde dock marknaderna en U-sväng; obligationsräntorna steg kraftigt efter positiva kommentarer från Janet Yellen, amerikanska dollarn steg och nådde sin högsta notering mot euron och yenen på flera månader, samtidigt som metallpriserna vände nedåt då den geopolitiska oron lättade.  
  
I RPMs fonder hade trendföljande CTAs svårast att hantera den kraftiga vändningen och slutade månaden ner med förluster i just obligationer, valutor och metaller. Våra diversifierande strategier (Kortsiktiga CTAs, samt Systematisk Makro) kunde bättre hantera marknadens U-sväng och var med få undantag upp på månaden.

Efter den globala inflationsuppgången har centralbankerna nu intagit en mer hökaktig hållning. Ett allmänt positivt scenario verkar växa fram. Vårt mått på marknadstrender, MDI, har tickat upp i enlighet med detta och vi bibehåller därför en övervikt till trendföljande förvaltare och håller portföljriskerna något över det långsiktiga genomsnittet.

För de senaste månadsrapporterna, klicka på respektive fond:

RPMs fonder

 

 

Placera fortsätter rekommendera RPM Galaxy

Pär Ståhl på Placera fortsätter rekommendera RPM Galaxy som en del av det "försiktiga fondalternativet". Placera noterar att den senaste tidens marknadsrörelser inte har varit gynnsamma för CTAs (RPM Galaxy) med kortlivade trender och/eller trender som hastigt byter riktning, men att CTAs ändå har en plast i portföljen givet det skydd de historiskt erbjudit i tider av stora nergångar på världens aktiemarknader. Läs hela texten nedan:

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/09/29/de-forsiktiga-fondalternativen.html

Augusti: CTAs upp när flera marknader börjar "trenda"

I augusti fick de traditionella trendföljarna äntligen betalt för sitt eviga sökande efter trender. Även om det var en del turbulens på främst aktiemarknaden under månaden, med oron kring bl.a. Nordkorea, så fortsatte ett antal viktiga marknader sina trender från tidigare månad och många CTAs kunde kapitalisera på bl.a. sina korta positioner i Amerikanska Dollarn, sina långa positioner i ädelmetaller och sina långa positioner i obligationer. 
  
I RPMs fonder var dessa traditionella trendföljare månadens bästa sub-strategi och var upp mellan 3% och 6%. "Hybrida trendföljare", kortsiktiga CTAs samt systematisk Makro hade blandade resultat och varierade från -8% till + 1.4%. 

När vi nu går in i september så ser vi att vårt trendmått (MDI) har börjat stiga från tidigare väldigt låga nivåer, och vi har också ökat andelen trend i våra fonder. Vi står även redo att eventuellt göra en generell riskökning i våra fonder, givet att Mario Draghi inte kommer med nya överraskningar senare i veckan (7 sep).

För att läsa våra fonders månadsbrev så klicka på länkarna nedan:

RPM Evolving CTA Fund Aug 2017

RPM Galaxy Aug 2017