Placera.se fortsätter rekomendera RPM Galaxy som del av det försiktiga fondalternativet

Pär Ståhl på Placera.se fortsätter rekommendera RPM Galaxy som del av det försiktiga fondalternativet. 

"Den alternativa fondstrategin kan med fördel användas som en byggsten i en portfölj om syftet är att minska den totala portföljrisken eller ge ett bra skydd i portföljen vid en längre börsnedgång."

Läs artikeln här:

Det försiktiga fondalternativet

RPMs sommarhälsning 2017: Inte bara vädret som skapar osäkerhet....

Även om det inte ser ut så när man tittar ut genom fönstret idag så är sommaren här. Den svenska sommaren, alltid lika efterlängtad, men också förknippad med så mycket osäkerhet gällande väder och vind. Osäkerhet är också temat på RPMs sommarbrev. När vi nu närmar oss halvårsskiftet och reflekterar över årets första halva så är just osäkerheten och vad den gör med marknaden ett av de stora samtalsämnena. 

Klicka på länken nedan för att läsa våra tankar om marknaden 2017 och hur osäkerheten påverkar CTAs.

RPMs sommarbrev 2017 - Volatilitet: Ett "tail event" 2017

Vill ni höra mer om CTAs så titta gärna på EFN börslunch special på onsdag 28 juni då RPMs Per Ivarsson är gäst och delar med sig av våra tankar kring marknader, avkastning och vad man kan förvänta sig av CTAs framöver (EFN Börslunch)

Med detta vill vi önska er alla en riktigt skön sommar med låg vädervolatilitet!

Inflation - kommer monstret under sängen att vakna?

Inflation, när/var/hur mycket? Centralbanker runt om i världen lägger tid och fokus på att nå inflationsmålen, och visst visar siffrorna på att inflationen tickar uppåt (med vissa hack i kurvan såklart...). Med detta i åtanke så tänkte vi att det kunde vara intressant att titta på CTAs och hur de hanterar olika inflationsregimer. Mer specifikt tittar vi på om CTAs kan erbjuda ett inflationsskydd och om så, vad är det som ger detta skydd? 

Detta är den 3e delen av vår serie "RPM Educational". Klicka på länken nedan för att läsa:

RPM Educational #3: Inflation - the monster under the bed

Har ni frågor/funderingar kring CTAs i stort eller RPM och våra fonder i synnerhet så tveka inte att höra av er!

 

 

 

 

RPM Galaxy får pris från Geld Magazin i Österrike för avkastningen över 1, 3 resp 5 år

RPM är glada att vår fond RPM Galaxy återigen har blivit prisad av Geld Magazin i Österrrike. Denna gång får fonden pris för dess avkastning över 1, 3 respektive 5 år. Läs mer om detta nedan:

Geld Magazin 2017

RPM Galaxy är en multi-CTA fond som allokerar till stora, väletablerade CTAs som har uppvisat stark avkastning över tid och som RPM bedömer har en egde. Fonden investerar idag med tre CTAs, varav två stycken är trendföljande och den tredje är en kortsiktigt CTA. RPM utvärderar förvaltarna kontinuerligt (och byter ut/lägger till CTAs vi behov) och skiftar kapital mellan fondens innehav. 

 

 

Placera rekommenderar RPM Galaxy som del av det "försiktiga fondalternativet"

Placera's Pär Ståhl rekommenderar RPM Galaxy som del av deras alternativa fondstrategi. 

Placera skriver att "Den alternativa fondstrategin kan med fördel användas som en byggsten i en portfölj om syftet är att minska den totala portföljrisken eller ge ett bra skydd i portföljen."

Läs hela artikeln här: 

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/05/31/det-forsiktiga-fondalternativet.html

 

The EKG of trend following - RPM Educational #2

Vi hoppas ni uppskattade vår första RPM Educational förra månaden som diskuterade drawdowns och möjligheten att tajma CTA-investeringar. 

Nu är det så dags för den andra upplagan av RPM Educational, i denna så tittar vi närmare på vad som driver avkastningen hos CTAs, eller snarare, vad som driver de trender som CTAs behöver för att generera avkastning.

Läs denna här: RPM Educational #2: The business cycle - the EKG of trend following

Har ni feedback eller frågor, tveka inte att kontakta oss! 

Volatiliteten nere på historsikt låga nivåer - hur påverkar detta CTAs

Volatiliteten, på både aktiemarknaden och på terminsmarknaden, är nere på historiskt låga nivåer. Vad betyder detta för CTAs? CTAs är en så kallad "lång volatilitetsstrategi", dvs. de tjänar typiskt sett pengar under perioder av stigande volatilitet eller när marknader rör på sig, mycket och under helst en längre tid. Dessa perioder av ökande rörelser på marknaden brukar ibland sammanfalla med större och kraftigare nedgångar på aktiemarknaden och är då CTAs bidrar med så kallat Crisis Alpha (se te.x. rörelsen 2008 i graferna nedan).

Den senaste tidens sjunkande volatilitet och stabiliseringen (tillfälligt?) på låga nivåer har således inte gynnat CTAs. Det som är positivt för en CTA-investerare är att volatiliteten aldrig/sällan är kvar på dessa låga nivåer under en längre tid, utan ersätts av perioder med stigande volatilitet.

Disclaimer: Past performance is not indicative of future results

RPMs 9e "CTA Research Seminar" den 25 april

Den 25 april anordnar RPM sitt 9e CTA Research Seminar i Stockholm. Denna gång kommer vi få se presentationer från två trendföljande CTAs. Det är KeyQuant från Paris (del av RPM Evolving CTA Fund) och Transtrend från Rotterdam (en av världens största CTAs och del av RPM Galaxy). Efter dessa presentationer följer en paneldebatt där CTAs i allmänhet diskuteras tillsammans med ovan nämnda talare samt Kathy Kaminski (medförfattare till boken: Trend following with Managed Futures: The search for Crisis Alpha) och Mikael Stenbom från RPM. 

Fullständig agenda kan ses nedan:

RPM CTA Reserach Seminar April 2017

Should I stay or should I go?

Should I stay or should I go? Dvs ska man köpa, sälja eller behålla CTAs efter att de gått dåligt?

De flesta CTAs och CTA-fonder är just nu i en sk. drawdown. En drawdown är värdeminskningen från en tidigare all-time-high (ATH) i ett avkastningsindex. Ofta uttrycks den i procent. När detta skrivs är Société Générales CTA Index – ett allmänt använt mått på hur det går för CTAs – i en drawdown på ca 11% från senaste ATH, räknat på dagliga data. En drawdown har alltså inget att göra med kalendertid eller årets avkastning – endast värdeminskning från ATH.

Drawdowns är obehagliga. De skapar osäkerhet. Kommer det att bli värre? Ska jag sälja?

I denna första upplaga av "RPM Educational" diskuterar vi hur en investering i CTAs avkastat beroende på tidpunkt på investering. Huvudpoängen är att de avkastningar som följt 3, 6 resp. 12 månader efter det att CTAs befunnit sig i större drawdowns, är väsentligen bättre än genomsnittet. Större drawdowns har i allmänhet utgjort utmärkta tillfällen att investera i CTAs – och mindre utmärkta tillfällen att sälja.

Läs hela texten här: RPM Educational #1 - Should I stay or should I go?

Har ni frågor eller kommentarer så hör gärna av er till oss!

RPM's fonder nominerade till "Best Nordic CTA 2016" av HedgeNordic

Både RPM Evolving CTA Fund och RPM Galaxy är nominerade till en Nordic Hedge Award 2016 i kategorin "Best Nordic CTA".

2016 var RPM Evolving CTA Fund (EUR) upp 4.1% och RPM Galaxy (EUR) var upp 4.9%. Ledande branschindex såsom Société Générale CTA Index och Barclay BTOP50 Index var ned 2.9% respektive ned 4.4% under året.

Läs mer om Nordic Hedge Award 2016 nedan:

Nordic Hedge Award 2016

RPMs fonder upp i februari

I februari var RPM Evolving CTA Fund upp 5.0% (-1.8% YTD) och RPM Galaxy var upp 4.4% (+4.0 YTD). 

Under månaden återhämtade sig CTA-avkastningen märkbart då de positiva trenderna återvände till aktiemarknaderna och förnyad politisk oroi euroområdet drev obligationsräntorna lägre.
 
I RPM Evolving var trendföljande och fundamentala strategier upp medan de kortsiktiga strategierna var negativa på månaden efter förluster från främst energisektorn. I RPM Galaxy var samtliga strategier upp.
 
Vi ser att marknadstrenderna återvänt, men att den nuvarande trendmiljön är nästan uteslutande driven av rallyt på aktiemarknaderna. Därmed har riskkoncentrationen ökat och därmed också portföljriskerna till något över genomsnittliga nivåer. Dessutom har vårt aggregerade mått på marknadstrender, MDI, förblivit i ingenmansland. Med tanke på den nuvarande lönsamma, men ensidiga marknadsmiljön, behåller vi fördelningen i stort men ökar upp allokeringen till förvaltare med diversifierande positioner där så är möjligt.

Läs respektive fonds månadsrapport här:

RPM Evolving CTA Fund E-R

RPM Galaxy E

Varför CTA's i portföljen?

När minnet av den senaste (finans-) krisen nu bleknat och med de senaste två årens magra avkastning och relativt höga volatilitet i CTA index kan det vara läge att påminna om varför man faktiskt bör ha CTAs i portföljen:

1. CTAs sänker risken i din portfölj över tid - även om CTAs generellt sett har liknande nivå på risk som aktier (kring 15% årlig volatilitet) så sänks risken i din portfölj tack vare CTAs unika avkastningsprofil. Denna avkastningsprofil kommer från att CTAs placerar brett på världerns alla terminsmarknader (i aktier, räntor, valutor, energi, jordbruksprodukter, metaller) och tjänar pengar där trender uppstår, oavsett sektor och oavsett om det är en stigande eller fallande trend.

2. CTAs har okorrelerad avkastning till aktier - CTAs unika egenskaper leder till en helt okorrelerad avkastning till aktiemarknaden över tid. Korrelation varierar dock med trender på marknaden, dvs är det starka positiva trender på aktier så kommer CTAs ha en lång position, tjäna pengar och därmed ha en positiv korrelation till aktier. Är det negativa trender på aktier så kommer CTAs ha en kort position, tjäna pengar och därmed ha en negativ korrelation. Över tid har som sagt korrelationen mot aktier varit runt noll.

3. CTAs ger dig "kris-alfa" (Crisis Alpha) - den egenskapen CTAs har fått som mest uppmärksamhet för är deras förmåga att tjäna pengar under de stora, uthålliga kriserna på världens aktiemarknader. Hur lyckas CTAs med detta? Kriser skapar trender vilket såklart är bra för CTAs. I vilka sektorer dessa trender uppstår, och var CTAs tjänat pengar har sett olika ut under de olika kriserna, men generellt sett så har tydligt negativa trender på aktiemarknaden också bidragit till s.k. "flight-to-safety", dvs att man flyttar till säkrare tillgångar såsom obligationer och guld och säljer av riskabla tillgångar. CTAs med sin breda sektordiversifiering och sin förmåga att tjäna på såväl stigande som fallande marknader plockar upp och profiterar på dessa trender.

Klicka på länken nedan för att se dessa egenskaper illustrerade i några grafer:

Varför CTA's i portföljen??

 

Viktig Information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i någon av RPMs fonder bör noggrant läsa fondens faktablad, prospekt och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga här på www.rpmfonder.se

RPMs sammanfattning av CTA-året 2016 finns nu tillgänglig

2016 var ett på många sätt extremt år för CTAs. Antingen återfanns CTA i toppen eller i botten av fondlistan - aldrig i mitten. Under detta svängiga år då de flesta CTA-index slutade året ner, så är RPM ändå nöjda med att våra fonder levererade positiv avkastning (+3-5%).

För att läsa mer om vad som drev trender och avkastning 2016 och se RPMs syn på CTA-året 2017, klicka på länken nedan:

RPM Yearly Performance Review 2016

RPM's fonder avslutade året starkt

RPMs fonder avslutade året starkt främst tack vare det fortsatta Trump-rallyt i aktier, en starkare USD samt Federal Reserves räntehöjning och uppdaterade syn på takten på höjningar under 2017. De största vinsterna undre månaden gjordes således från långa positioner i aktier, lång position i USD samt korta positioner i Amerikanska statspapper.

                                                                             December                                  2016

RPM Evolving CTA Fund (EUR)                            + 5.3%                                    + 4.1%

RPM Evolving CTA Fund (SEK)                            + 5.3%                                    + 3.1%

RPM Galaxy (EUR)                                                + 3.5%                                    + 5.0%

RPM Galaxy (SEK)*                                              + 3.5%                                    + 2.3%

*Startdatum för RPM Galaxy (SEK) är den 2016-01-05

Se respektive fonds månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund F (EUR)

RPM Evolving CTA Fund EI (SEK) Institutional

RPM Evolving CTA Fund ER (SEK) Retail

RPM Galaxy C (EUR)

RPM Galaxy E (SEK)

RPM Evolving CTA Fund utnämnd till europas bästa multi-manager CTA-fond

Den 30 november 2016 erhöll RPM Evolving CTA Fund pris som årets bästa europeiska ”Multi-Manager CTA-fund” av tidskriften CTA Intelligence.

Över juryns utvärderingsperiod 1/7 2015 till 30/6 2016, hade fonden en avkastning på 11,6% att jämföra med de ledande branschindexens 0,7% - 6,7%. Den starkaste avkastningen inträffade i november 2015 samt i januari och juni 2016, då de flesta aktiebörser var negativa.

Se pressmeddelandet nedan för fullständig information:

Pressmeddelande: RPM Evolving CTA utnämnd till årets bästa multi-manager CTA-fond