RPMs månadsbrev + positionering

För diversifierade CTAs var november en bergochdalbana med marknader som ändrade riktning flera gånger. Volatiliteten var fortsatt hög och marknaderna var i hög grad riktningslösa med kraftfulla, men tillfälliga, sättningar som drog ner avkastningen.

Med några få undantag var CTAs ner, med förluster från de obeslutsamma rörelserna i aktier, valuta och obligationsmarknaderna. Vinster kom från energi-och råvarumarknaden.

Positionerna i våra fonder ändras kontinuerligt i respons till marknadspriserna. Per den 3e december är vi nu positionerade för fortsatt fallande aktier, en starkare USD, samt fallande räntor i EU (och GBP). Den tidigare största positionen, dvs. kort amerikanska obligationer, minskas nu kraftigt. Se de 15 största positionerna per den 3e december nedan:

Positions.png

För mer detaljerad information om respektive fond, läs månadsrapporterna på länkarna nedanför:

RPM Evolving CTA Fund - Nov 2018

RPM Galaxy - Nov 2018

Fullsatt på RPMs "CTA Update" 29 nov 2018

Intresset var stort när RPM anordnade “RPM CTA Update” på hotell Anglais. Förutom en presentation av RPMs VD Mikael Stenbom så hade vi även bjudit in Kathy Kaminski från AlphaSimplex i Boston.

Med 2018 och de marknadsrörelserna vi sett i år som utgångspunkt diskuterades skillnaden på “kris” och “korrigering”, hur CTAs positioner har förändrats under året, vilka marknader som uppvisat trender under året, vilka CTA sub-strategier som klarat sig bäst/sämst, mm.

Slutpoängen som båda talarna gjorde var att det vi sett under 2018, både i form av hur CTAs har förändrat sina positioner, samt hur aktiemarknaden rört sig påminner mycket om det vi såg 2007…

2018 vs 2007.PNG

I oktober deltog RPM i Opalesque Nordic Roundtable - läs mer här

Den 17e oktober hade vi på RPM nöjet att ha Opalesque och Nordic Roundtable på vårt kontor. Tillsammans med andra svenska hedgefonder (Nektar Asset Management, Nordkinn Asset Management, Bodenholm Capital och Origo Capital) diskuterades bland annat fördelarna med AIFer, hur svenska hedgefonder tar med ESG-faktorer i förvaltningen, hur stora institutioner använder CTAs för att skydda sig mot stora uthålliga börsfall, hur och varför PE-firmor är allt mer aktiva på publika marknader mm mm

Se hela diskussionen på länken nedan:

Opalesque Roundtable Series - Nordic Region 2018

Hur är CTAs positionerade?

De senaste veckorna har vi fått många frågor om hur CTAs är positionerade (främst i aktiesektorn), och vad vi tror framöver. Den sistnämnda frågan är ren spekulation, så vi lämnar den för nu. Vill ni däremot veta mer om hur CTAs har avkastat under tidigare aktiekriser så kan ni läsa mer HÄR.

Den första frågan är också delvis svår att svara på då CTAs anpassar sina positioner efter vad deras systematiska modeller säger och därmed kan positionerna ändras från en dag till en annan (gäller främst kortsiktiga CTAs). Det vi kan visa är en bild på hur positionerna såg ut per igår, 19/11. De 15 största positionerna i våra två fonder kan ses nedan. En position med ett värde större än noll signalerar en lång position (dvs tjänar på uppgång) och ett värde under noll signalerar en kort position (dvs tjänar på nedgång).

Positionerna är snarlika i båda fonderna med US Dollar som största långa position och med en kort position i amerikanska obligationer (dvs tror på fallande pris / stigande räntor). Vissa skillnader finns också, då tex. RPM Evolving är mer tydligt kort amerikanska aktier, medan RPM Galaxy är kortare i de flesta andra regioner (aktier). Fonderna har även olika syn på positioneringen i Naturgas (Nat Gas). Men som sagt, positionerna nedan är tagna från den 19/11 och kan vara förändrade redan imorgon….

RPM Evolving CTA Fund

Top15 Evolving.png

RPM Galaxy

Top15 Galaxy.pngDen 29 nov anordnar RPM tillsammans med AlphaSimplex "RPM CTA Update"...

Den 29 november på Hotell Anglais, bjuder RPM in till “RPM CTA Update Breakfast Session”. Förutom en presentation från Mikael Stenbom, VD på RPM, så har vi bjudit in Kathryn (kathy) Kaminski från AlphaSimplex i Boston. Kathy har skrivit flertalet artiklar och även en bok på ämnet CTA och trendföljare.

Exempel på ämnen som kommer diskuteras är; “2018 från ett CTA perspektiv”, “CTAs under kriser respektive under tillfälliga korrigeringar”, “vad kan vi vänta oss framöver”.

Se inbjudan och program nedan.

RPM CTA Update November 29 2018

Institutionella investerare som är intresserade av att deltaga kan skicka sin förfrågan till Anders Löwbeer - Head of Investor Relations - på anders.lowbeer@rpm.se

RPMs månadsbrev okt 2018; stor spridning i CTA-avkastning i oktober

I oktober ökade volatiliteten dramatiskt och aktier hade sin sämsta månad på sju år. Detta när oro över den stigande amerikanska räntan sammanföll med rädsla för sämre global tillväxt och nedskrivna förväntningar på amerikanska bolagsvinster.

RPMs fonder var precis som CTA-index ner i oktober, men avkastningen skiljde sig markant mellan sub-strategier. I RPMs fonder var bästa CTA +8.9% och sämsta ner 12.3%. Den största gruppen, Trendföljande CTAs, hamnade på fel sida i det hastiga aktiefallet med stora förluster till följd. Även de avbrutna trenderna i kaffe och socker bidrog till de röda siffrorna. I RPM Evolving var sex av sju trendföljare ner och i RPM Galaxy var båda trendföljarna ner. 

Den stora skillnaden mellan RPMs fonder i oktober var avkastningen från diversifierande CTA-strategier. I RPM Evolving var fem av sex diversifierande CTAs upp, då de antingen tajmade rörelserna i aktier väl (kortsiktiga CTAs), låg rätt positionerade för volatilitetsökningen (VIX-CTAs) eller låg rätt i sina relative value positioner (systematiskt fundamentala CTAs). I RPM Galaxy däremot så "försvann" diversifieringen i oktober, då fondens kortsiktiga CTA tajmade aktiefallet fel och därmed förstärkte förlusterna i fonden. 

För mer detaljer - läs respektive fonds månadsrapport nedan:

RPM Evolving CTA Fund

RPM Galaxy

Kommentar till senaste dagarnas avkastning

De senaste dagarna har uppvisat stora rörelser på världens aktiemarknader. Men även andra marknader såsom energi, obligationer och valutor har rört sig mycket.

Enligt analytiker (Capital Economics mfl) så finns det ingen uppenbar anledning till dessa dramatiska och mycket hastiga rörelser.

RPMs fonder (och CTAs generellt) som till största del består av trendföljande strategier, har haft det svårt under dessa dagar. Här följer en kort redogörelse för resultat och positionering:

Inför oktober var de största positionerna i båda våra fonder; lång aktier (USA, Europa och Japan), korta amerikanska obligationer (positionerad för fortsatt stigande räntor) och långa Europeiska och Japanska obligationer (positionerade för fallande räntor), lång amerikanska dollar (USD) samt lång energi.

Den 10e oktober så föll aktier dramatisk, priset på amerikanska obligationer steg och oljepriset sjönk. Det vill säga, alla våra största positioner gick emot oss.

Den 11e oktober fortsatte dessa rörelser, men spred sig även till ädelmetaller och valutor. Även om våra fonder (så som CTAs generellt) är diversifierade över sektorer så fanns det få positioner som gav skydd dessa dagar (en sk. korrelationsspik).

Förlusterna i båda fonderna över dessa två dramatiska dagar är förstås både överraskande och smärtsamma. Historiskt sett så har liknande situationer följts av en snabb återhämtning. Vår syn för resten av året är fortsatt positiv, baserad på våra indikatorer, växande konsensus att konjunkturcykeln nu toppat för denna gång, samt det osäkra politiska läget.

För CTAs, som trivs bäst i perioder med en sund mängd volatilitet på marknaden, så kan man också hoppas att de tecken vi nu ser på en allmän uppgång i volatilitet är här för att stanna.

September, en månad med slagiga marknader och få trender. Läs månadskommentarerna här.

I september var RPMs fonder ner (RPM Evolving CTA Fund -0.4%, RPM Galaxy -2.5%).

Finansmarknaderna var fortsatt slagiga med få exploaterbara trender. I aktier fortsatte oron över globala handelshinder att dominera. På räntesidan höjde Fed ­styrräntan med ytterligare 25 baspunkter och den amerikanska 10-åriga obligationsräntan steg till över 3%. Råvarumarknaderna erbjöd dock något bättre möjligheter. Oljepriset steg under hela månaden och nådde vid månadsskiftet den högsta nivån på fyra år. 

Trendföljande CTAs hade ­blandad ­avkastning i september. När det gäller de diversifierande strategierna så genererade kortsiktiga CTAs och Volatilitets-CTAs positiva resultat medan de systematiskt ­fundamentala förvaltarna var ner. 

Läs detaljerade kommentarer om respektive fond här:

RPM Evolving CTA Fund Sep 2018

RPM Galaxy Sep 2018

Flera priser till CTAs i RPM Evolving CTA Fund på CTA Intelligence European Performance Award 2018....

På CTA Intelligence European Performance Awards 2018 i London förra veckan så tog flera av de CTAs som RPM investerar i genom RPM Evolving CTA Fund hem priser. Dessa var:

John Street Capital - i kategorin “Diversified CTA over USD 500 M”

KeyQuant - i kategorin “Long-term performance under USD 500M”

ADG Capital - i kategorin “Management Firm of the year”

Stort grattis till alla pristagarna!

Vill ni veta mer om RPM och de CTAs vi investerar med i våra fonder, tveka inte att kontakta oss eller läs mer på Våra Fonder

Augusti - en bra månad för Nordiska CTAs. I augusti steg NHX CTA med....

Augusti var en bra månad för Nordiska CTAs och HedgeNordics CTA index, NHX CTA, steg med 1.78%. RPM Galaxy var en av de bästa fonderna under månaden och RPM Evolving står fortfarande stark på helåret 2018. Läs mer i rapporten nedan från HedgeNordic

HedgeNordic - August brings the return of Nordic CTAs

RPMs fonder upp i augusti - läs månadskommentarerna här!

I augusti var RPM Galaxy upp 7.8% (-6.7%) och RPM Evolving upp 1.7% (+7.4%).

Marknadssentimentet växlade mellan riskaversion efter oroligheterna i Turkiet och lättnad efter minskade handelsspänningar och en mindre hökaktig Fed. De finansiella marknaderna uppvisade inte mycket momentum, men det fanns trender i råvarumarknaderna.

Trendföljare uppvisade stabila vinster i främst metaller, energi och aktier, medan diversifierande CTA-strategier hade blandad avkastning under månaden. 

Marknader letar fortfarande efter en riktning och nu har vår egenutvecklade trendindikator sjunkit till cykliskt låga nivåer vilket brukar signalera en bra trendmiljö framöver. Men med en portföljrisk som redan överstiger långsiktiga genomsnittsnivåer, avstår vi för närvarande från att öka risken ytterligare. Med det sagt har vi vårt finger på avtryckaren ...

Läs mer i månadsrapporterna nedan:

RPM Evolving CTA Fund Aug 2018

RPM Galaxy Aug 2018

Fondernas avkastning har också fått utrymme i media, läs en urval av artiklar nedan:

HedgeNordic

Privata Affärer

Placera.se rekommenderar RPM Galaxy som en del av det "försiktiga fondalternativet"

Placera.se har sedan tidigare skrivit om "det försiktiga fondalternativet" som ett alternativt placeringsförslag och komplement till obligationsfonder. RPM Galaxy är fortsatt en av byggstenarna i detta fondalternativ. 

För att läsa artikeln från Pär Ståhl på Placera.se, klicka på länken nedan:

Det Försiktiga Fondalternativet

För att läsa mer om RPM Galaxy och vår andra fond RPM Evolving, klicka nedan:

Våra Fonder

"I'm in the band"! Om de olika CTA-strategierna skulle bestämma sig för att starta ett band, hur skulle det se ut? 

"I'm in the band"! Om de olika CTA-strategierna skulle bestämma sig för att starta ett band, hur skulle det se ut? 

Frontpersonen i "CTA bandet" är definitivt trendföljare. När hen tänker på CTAs så är det diversifierade tekniska trendföljare hen tänker på. Trendföljare är den klara vinnaren i trendande marknader och i långvariga kriser, men de tenderar att ha det svårt i kortvariga kriser/korrigeringar och icke-trendande marknader. Men, det finns andra medlemmar som vi kan inkludera i bandet, så kallade "diversifierande CTA-strategier". I denna RPM Educational undersöker vi de egenskaperna som olika CTA sub strategier besitter och visar att genom att kombinera dessa kan man skapa bättre musik och än bättre portföljer.  

Mina damer och herrar, låt oss presentera: The CTAs!”

RPM Educational #8 "I'm in the band" - A CTA Sub Strategy Comparision

Vill ni hoppa direkt in i Spotify-listan vi gjort för denna Educational så hittar du den här:

https://open.spotify.com/user/11126527041/playlist/3kA6GqkGl1I2nGMflRybcN

Sommarläsning; Managed Futures - riding the wave

För er som vill veta mer om vad CTAs/Managed Futures/Terminsförvaltning/Trendförvaltning är för något och hur tillgångsklassen kan ge skydd i tider av nedgång/kris på marknaden så rekommenderar vi återigen denna artikel från branschorganisationen AIMA; Managed Futures - Riding the Wave.

Managed Futures - riding the wave

Och för er som är riktigt intresserade och vill veta mer om "Time Series Momentum (TSMOM)" och uppkomsten av trender så rekommenderar vi artikeln nedan från Tobias J. Moskowitz, publicerad 2012 i Journal of Financial Economics.

Time Series Momentum - Moskowitz et. al.

Vårt kontor håller öppet hela sommaren, men vi vill ändå med detta passa på att önska er alla en riktigt skön sommar!

Trender i valutor och råvaror gav RPMs fonder en skjuts uppåt i juni

RPMs fonder var upp i juni med vinster från främst valutor och spannmålsprodukter. Vinster kom bla från en starkare USD, och det faktum att den nedåtgående trenden i sojabönor tog ny och accelererande fart när Kina hotade med tullar på amerikanska spannmålsprodukter. För en längre kommentar se respektive fonds månadsbrev nedan

Juni:

RPM Evolving CTA Fund: +2.58% - Månadsrapport juni 2018

RPM Galaxy: +0.98% - Månadsrapport juni 2018

 

RPM Educational #7 - Vanliga missförstånd om CTAs

Efter dryga 25 år i CTA-branschen så är vi vana att förklara, och ofta snarare försvara strategin och varför man ska investera i CTAs. I denna RPM Educational så adresserar vi några av de vanliga missförstånd som ofta dyker upp om CTAs, tex:

  • CTA är  en "lång volatilitets" strategi som bara tjänar pengar när det är hög/stigande volatilitet
  • CTAs har alltid låg korrelation mot aktier
  • CTAs är en perfekt hedge mot aktier
  • CTAs är en investering förknippad med hög risk
  • Givet avkastningen senaste åren så måste CTAs modeller vara "trasiga"!

Vi hoppas ni får svar på de flesta av dessa påståenden när ni läser rapporten. Som vanligt, är det något ni vill diskutera vidare så tveka inte att höra av er!

RPM Educational #7 - Misconceptions of CTAs

RPM på GAIM i London

GAIM är den ledande konferensen inom alternativa investeringar. I år går den av stapeln den 26-27 juni i London. Från RPM medverkar Per Ivarsson som bland annat deltar i en paneldiskussion som avhandlar ämnet "Which Hedge Fund Strategies Protect Capital During a Market Sell Off"

För den fullständiga agendan under konferansen se länken nedan:

GAIM - 2018

Kom och jobba med oss!

Nu söker vi en fondadminstratör till vårt Middle Office!

Din roll:
Du kommer att tillhöra vårt Investment Operations team där du framförallt kommer att arbeta med det löpande arbetet inom gruppen. Detta innefattar bland annat NAV-kursberäkningar, dagliga och månatliga avstämningar samt sammanställning av kundrapporter för ett flertal fonder. Vi erbjuder en bred roll där du kommer arbeta med allt från fondadministration till cash management och riskanalys.

Detta söker vi:
Vi söker dig som har en civilekonomexamen eller motsvarande utbildning och som är nyutexaminerad eller har något års erfarenhet av liknande arbete. Du har god datorvana och kan hantera Officepaketet, med goda kunskaper inom Excel. Som person söker vi dig som är effektiv, noggrann och strukturerad samt att du gillar att arbeta och samverka i grupp. Då olika arbetsmoment har skiftande arbetsbelastning, med tydliga deadlines och höga kvalitetskrav, ser vi även att du är ansvarstagande och flexibel i ditt arbete.

Goda kunskaper i tal och skrift på både svenska och engelska är ett krav.

Din ansökan:
Stämmer detta in på dig? Ansök redan idag!

Läs mer på länken nedan:

Fondadministratör till RPM