Vi gillar att vara annorlunda
... men vi är bra på att hålla oss till spelreglerna

Finansinspektionen gav RPM Risk @ Portfolio Management AB tillstånd i oktober 2014 att i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringfonder (1) förvalta alternativa investeringsfonder, (2) utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och (3) lämna investeringsråd. Företaget erhöll dessutom tillstånd att förvalta två icke EES-baserade investeringsfonder. Därmed övergick RPM från att bedriva värdepappersrörelse till att bli en förvaltare i enlighet med den nya lagen.

Därutöver är RPM registrerad som CTA med National Futures Association (NFA) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i USA.