RPMs fonder RPM Evolving CTA Fund samt RPM Galaxy finns tillgängliga på Avanza, Handelsbanken och Fondmarknaden.se samt via Max Matthiessen och Söderberg&Partners (fler marknadsplatser är på väg).

Minsta investering i bägge fonderna är 1 000 SEK och de handlas dagligen. För större investeringar finns också möjligheten att investera via SEB, Handelsbanken eller via ombud anslutna till MFEX eller Nasdaq samt direkt via CACEIS Bank i Luxemburg som är fondernas förvaringsinstitut. 

Fonderna finns tillgängliga i olika valutor och klasser och har följande ISIN-koder:ESA RPM EVOLVING CTA E-R (SEK) LU1193396774


ESA RPM EVOLVING CTA E-I (SEK) LU0396591157

(minsta insättning i E-I klassen är 5 000 000 SEK)

 


ESA GALAXY E (SEK) LU0427297873


Vill du investera i annan valuta? Vi har andelsklasser i EUR/CHF/USD. Kontakta oss för vidare info/ISIN!