Om Cookies

Webbsidan rpmfonder.se innehåller så kallade cookies. Alla som besöker en webbplats med cookies skall enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation få information om:

- att webbplatsen innehåller cookies
- vad dessa cookies används till
- hur cookies kan undvikas

Syftet med vår användning av cookies är att se vilken besöksstatistik vi har på våra webbsidor.

Genom att använda webbplatsen samtycker du till vårt användande av cookies enligt beskrivningen ovan. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar, eller informeras, varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Tidigare lagrade cookies kan också raderas genom webbläsaren. Tillgängligheten på webbplatsen kan då bli begränsad. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Tillsynsmyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS), lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats: http://www.pts.se/cookies